Kod e-recepty zostanie wysłany smsem w ciągu maksymalnie 3 dni. ( 7 dni dla leków uspokajających, nasennych) Proszę wpisać numer telefonu komórkowego na który zostanie wysłany kod e-recepty. W aptece przed zapłatą za lekarstwa proszę sprawdzić czy zostały wypisane prawidłowe leki z odpowiednią refundacją. Apteka po realizacji recepty nie przyjmuje reklamacji.

Jak to działa?

  1. Recepty można zamawiać przy stałym przyjmowaniu leku i powtarzać w takiej samej dawce.
  2. Maksymalna ilość leku, to na 12 miesięczną kurację – tzw. eRecepta roczna
  3. Na 1 recepcie mogą być zapisane leki na 4 miesięczną terapię.
  4. W ramach Poradni Ginekologiczno-Położniczej recepta bez wizyty może być wypisana nie częściej niż jeden raz na trzy miesiące.
  5. Realizacja recepty odbywa się w każdej aptece z otrzymanym kodem i PESELEM
  6. Wymagana kontrola osobista u lekarza nie rzadziej niż 1  raz w roku, chyba, że lekarz inaczej zaleci.
  7. Jeśli lekarz POZ przepisuje  leki zalecone od lekarza specjalisty, to pacjent musi dostarczyć  zaświadczenie od specjalisty 1 raz w roku.
  8. Zamówione recepty proszę wpisywać w kolejności alfabetycznej.

Formularz zgłoszenia

Recepta NFZ